Geschiedenis

ROTONDE, DE GEHELE GESCHIEDENIS

Aan het begin van de vorige eeuw schonk de heer V.d Toorn, hoofd van de hervormde school in de Kerkstraat, na zijn overlijden een legaat aan de kerk. Een legaat dat besteedt moest worden ten gunste van de kinderen. Rond 1920 werd de kleuterschool aan de Herenstraat geopend, die tot in het begin van de zestiger jaren in gebruik bleef. Toen verhuisden de kleuters naar een nieuwe school in De Wildert en kwam het gebouw leeg te staan. Aad Hoebeke, J. van Verseveld, Bram van Mannekes en Joop de Ruiter (later de beheerder van de soos) leek het een leuk idee om in het gebouw iets voor jongeren te gaan organiseren. In Berkel en Rodenrijs waren al verschillende clubs voor de jongeren, maar die waren meestal of alleen voor meisjes of alleen voor jongens en altijd verbonden met een bepaalde kerk. In die tijd kwamen steeds meer mensen van buitenaf in Berkel wonen en deze waren niet verbonden aan een kerkgemeenschap en voor die jongeren was niets te beleven in het dorp. De initiatiefnemers van het eerste uur waren allemaal afkomstig uit de hervormde kerk maar hadden hetzelfde doel voor ogen; een locatie openen voor iedereen, ongeacht afkomst of religie. Het gebouw was eigendom van de hervormde kerk en van die kant kwam in eerste instantie nogal wat weerstand. Met veel hangen en wurgen kregen de jongens uiteindelijk toch toestemming van start te gaan. De kerk stelde een bepaald bedrag beschikbaar en verder moest er zelf opgeknapt worden. Toen kwam de vraag: hoe gaan we het noemen? `De kruin` werd afgekeurd, omdat de paardestal naast `t Raedthuys (waar vroeger de paarden werden gestald) al zo werd genoemd. De keuze viel op de naam `Rotonde` omdat het gebouw in het centrum van het dorp lag.

Bij opening van Rotonde, eind jaren zestig, keken de leden van de toenmalige kerkraad verschrikt op want er werd bier geschonken! De avonden bestonden in hoofdzaak uit platen draaien, dansen, discussi�ren, optredens van artiesten en af en toe kwam de dominee op bezoek. De soos was aangesloten bij een servicebureau in Den Haag, waar de artiesten gecontracteerd werden; Herman Brood, Gruppo Sportivo, Harry Touw, Hans dulfer en Sjef van Oekel wisten Rotonde te vinden. Er werden tevens dichters- en ouderavonden georganiseerd en met oudejaarsnacht was Rotonde steevast tot de nok toe gevuld. Ook werden er zo nu en dan films vertoond; Turks Fruit werd door de kerkraad afgeraden omdat het moraal van de film niet overeenkwam met de gedachte van de kerk en de inhoud van Rotonde. Het annuleren van de klassieker veroorzaakte in de zomer van 1978 een golf van reacties bij de leden en naar aanleiding van dit incident begon het bestuur te overwegen of het zelfstandig gaan van Rotonde, dus zonder samenwerking met de kerk, niet verstandiger zou zijn. Ondertussen groeide de soos, met een ledental van gemiddeld 250, uit tot een van de betere soci�teiten van Zuidwest Nederland. De bezoekers kwamen niet alleen uit Berkel en Rodenrijs, maar zelfs vanaf het Noordereiland in Rotterdam werd er deze kant op gefietst.

In de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 augustus 1980 brak brand uit in het pand aan de Herenstraat 12. De gehele platencollectie (500 elpees en 1000 singles), alle apparatuur en de volledige boekhouding ging in vlammen op. Het enige dat de ramp overleefde was het naambordje. In de tien jaar dat de soos toen bestond was er voor 80.000 gulden verbouwd met zelf opgebracht geld Als noodoplossing vond Rotonde onderdak in de houten kantine van de Berkelse Hockeyvereniging HBR op Sportpark `t Hoge Land waar het `s winters zo koud was dat de soos een paar weekenden moest sluiten omdat de bierleidingen bevroren waren. Tot overmaat van ramp werd in februari 1982 de muziekinstallatie ook nog eens gestolen en dit deed de leden natuurlijk nog meer verlangen naar een eigen locatie want in deze tussenfase werden live-optredens verzorgd in `de Ark` aan de Noordeindseweg.

Na ruim twee jaar hard werken en overleg met de Gemeente kwam het soosgebeuren opnieuw van de grond in een speciaal voor hen, door de Gemeente gebouwd, pand aan de Oostersingel. Omdat het piramide-vormige gebouw werd geplaatst in een woonwijk leverde dit heel wat protesten op van de omwonenden maar de bouw ging onverminderd door. Op 6 oktober 1982 opende Rotonde met medewerking van de Amazing Stroopwafels en de theatergroep Purper voor de tweede keer haar deuren. Het succes in dit nieuwe gebouw was echter niet overweldigend; het pand bleek niet aan de geluidsnormen te voldoen. Vanaf september 1985 moest Rotonde het wat `stiller aandoen` omdat de bewoners van de aangrenzende Langeveldtstraat en de Van Naeldwijcklaan geregeld klaagden over geluidsoverlast. Optredens werden onmogelijk en de geluidssterkte van de muziek moest zodanig worden aangepast dat het bij een bezoekersaantal van 40 mensen bijna geheel overstemd werd. Tenslotte werd op last van de Gemeente een geluidsbegrenzer aangebracht. Toenmalig voorzitter Jan van Wijk: “We hadden op een plaats onder het plafond een microfoon geplaatst om het geluid te registreren. Als het volume boven een bepaalde grens kwam, dan begon er een lampje te flikkeren en moesten we de knop wat zachter draaien. Nu waren er nogal wat activiteiten op zolder en als de mensen daar liepen dan registreerde de microfoon al te veel geluid. Daarom hadden we wat handdoeken om de microfoon gedaan en hem verplaatst. Dat was een overtreding”. In maart 1986 strafte B&W Rotonde hiervoor door over een periode van vier weken de muziekvergunning in te trekken. Hierdoor raakte de soos, die het toch al niet zo breed had, nog dieper in de problemen, de activiteiten kwamen hierdoor nagenoeg stil te liggen en twee jaar lang werd er gewacht en gehoopt op isolatie van het pand, maar deze plannen stuitten op te hoge kosten, onhaalbare constructies en vergunningen, of combinaties hiervan. Het bestuur begon te denken aan verkoop van het pand en het zoeken naar een betere plek.

Er werden nieuwe bouwplannen gemaakt en met medewerking van de Gemeente, die ook wel inzag dat Rotonde anders geen lang leven meer beschoren was, werd het Hoge Land als nieuwe bestemming gevonden. Het pand werd verkocht aan een notaris en van dat geld en de opbrengsten uit vele acties werd een nieuw pand gebouwd. Op vrijdag 13 maart 1987 om 16:30 uur sloeg voorzitter Peter Planken symbolisch de eerste paal de grond in waarna aannemer Hermes Roepman met de bouw kon beginnen. Door vrijwilligers werd er ook veel tijd in het gebouw gestoken (ruim 4500 manuren), uitgedrukt in geld heeft men hier ongeveer twee ton mee bespaard. De grote drijfveren achter dit werk waren Frits Mostert en Jan Willem Roodenberg.

De opening van het nieuwe gebouw werd op 16 september 1987 door burgemeester Reekers verricht. De burgervader gooide een fles champagne kapot tegen de muur en begon daarna meteen de scherven bij elkaar te vegen, in de hoop dat deze voor Rotonde geluk zullen brengen. Rotonde had helaas al aardig wat leden verloren en het bestaan in het nieuwe pand liep niet van een leien dakje. Er werden veel, en (te) dure bands als de Trockener Kecks geboekt en bij de Gemeente moest om een extra lening gevraagd worden. Op 1 oktober 1987 trad voorzitter Peter Planken af en werd opgevolgd door Simone Roodenberg die weer een jaar later vervangen werd door Elwyn van der Tholen. Het ledental bleef dalen en Rotonde kwam in de welbekende spiraal terecht; weinig leden, weinig activiteiten wat leidde tot nog minder leden. Maar Elwyn en Hetty Bik (penningmeester in die tijd) hielden stuk bij been en bleven stug doorgaan. Ook toen een ex-Rotondelid aan kwam zetten met plannen om Rotonde op te kopen en van het pand een grote commerci�le kroeg te maken. Hij wist Gemeente Berkel er van te overtuigen dat een goedlopende kroeg beter voor het dure pand en voor de Berkelse samenleving zou zijn en dat had tot gevolg dat de Gemeente in het begin van de jaren negentig begon te twijfelen aan het bestaansrecht van de soci�teit. Na vele vergaderingen in het gemeentehuis werd besloten een derde partij in te schakelen. Via Stichting Program werd een jongerenwerkster aangesteld die moest bepalen of het voortbestaan van Rotonde wel of geen zin zou hebben. Angelique blies de programmering nieuw leven in en het lijfblad, de JACQ, kwam weer van de grond. In het half jaar dat zij actief was binnen de soos groeide het bestuur gestaag. Een hele nieuwe lichting Rotondegangers kwam met idee�n aandragen en langzaam begon de spiraal de andere kant op te draaien.

Misschien had de opkomst van de grunge (nirvana) en de punkrock ook wel enige invloed op deze positieve veranderingen. Feit is dat jarenlang de housemuziek de boventoon voerde en halverwege de jaren negentig de gitaarrock en de daarbij horende `do it yourself`- mentaliteit in heel Nederland weer gewaardeerd werd. Het eindverslag van Stichting Program gaf een positief resultaat: Rotonde mocht doorgaan met haar activiteiten en op 25 maart 1995 kon toen ook met een gerust hart het vijfentwintig jarig bestaan worden gevierd. Rotonde was tot de nok toe gevuld met (oud-)leden en de rockcoverband Rattle Snake Shake liet voor `t eerst haar gezicht in Berkel en Rodenrijs zien.

In augustus 1995 trad Elwyn af en nam Jeroen, alias Brab, Brabander de voorzittershamer over. In de laatste vijf jaar van de vorige eeuw kabbelde Rotonde (`soci�teit` werd omgedoopt in `Jongerencentrum`) in rustig vaarwater. Midwinterfeesten, Jeugdfestivals, schoolfeesten en Rotorock zorgden elk jaar weer voor vele bezoekers en nieuwe leden en op 24 oktober 1997 kreeg de voorzitter zelfs de titel `baas van de dag` op Radio 3 toebedeeld. In de zomer van 1998 werd het voorzitterschap aan Fred Both overgedragen. Sinds 2002 is Rob Woning de voorzitter van Rotonde.

So far, so good.
Ware het niet dat er al jaren een verhuizing boven het hoofd hangt. Rotonde moet plaats maken voor een Vinex-wijk en de gemeente lijkt geen haast te maken met een oplossing. Er wordt binnen Rotonde een verhuiscommissie opgericht die het project op de voet volgen en naar de vergaderingen en overleggen met de gemeente gaan. Omdat de gemeente geen ander gebouw meer beschikbaar kan/wil stellen blijkt er uiteindelijk niets anders op te zitten dan Rotonde met gebouw en al te verhuizen naar de andere kant van het sportpark. Op 3 oktober 2003 is het zover. Rotonde wordt door bedrijf Mammoet in 2 dagen tijd van zijn palen gelicht en naar de overkant gereden. Een bizar fenomeen om te zien. Na de verhuizing valt er het nodige te klussen aan het gebouw en bleek Rotonde het ritje niet helemaal zonder kleerscheuren te hebben doorstaan. (Kijk eens naar de strip op de muur in de kleine zaal!) Inmiddels is iedereen aardig gewend op het nieuwe stekkie.

Tijd voor wat meer rust in de tent maar niets bleek minder waar. Nog steeds onder de voorzittershamer van Rob Woning wordt de penningmeester, die een jaar daarvoor begonnen is, in 2005 verdacht van verduistering. Rekeningen worden niet betaald, er worden vreemde uitgaven gedaan en de spaarrekening wordt geplunderd. Zijn verhaal lijkt niet te kloppen en hij stapt na confrontatie door voorzitter en secretaris zonder verdere verklaring op. Er wordt aangifte gedaan bij de politie en de zaak, (waarin we praten over ong. .11.000,-) wordt in behandeling genomen. Ondertussen blijkt, in samenwerking met nieuwe penningmeester Marga Hofman, hoe groot de puinhopen zijn waar Rotonde in is beland. Tot 2 jaar later blijven er aanmaningen binnenkomen uit deze tijd.

Terwijl de zaak tegen onze oude penningmeester loopt wordt er ook nog eens ingebroken in Rotonde. Twee keer zelfs in 1 week. De eerste keer zonder succes, de 2de keer met grover geweld en wel met succes, een buit van .500,-. Kort gezegd; Rotonde zit in zwaar weer en het bestuur vraagt zich in deze tijd geregeld serieus af of ze het volgende seizoen nog wel open zullen gaan. Echter, na regen komt zonneschijn, ook voor Rotonde. Uiteindelijk krijgen we met verschillende betalingsregelingen en een zeer aangepast uitgavenpatroon, het voor elkaar de schulden af te betalen. Helaas wordt de ex-penningmeester, bij gebrek aan bewijs, vrijgesproken.

Rob Woning heeft inmiddels in 2008 het voorzittersschap overgedragen aan Chris Herselman. Ook Heleen Binkhorst wordt afgelost als secretaris door Bas Verburg. Met de nieuwe gezichten en een nieuwe programmeur wordt de publiciteit weer opgezocht om weer de aandacht en nieuwe bezoekers te trekken. Na wat opstartproblemen komt dit goed van de grond en neemt het bezoekers aantal weer toe. Het vele harde werken van de vrijwilligers wordt beloond en met de zomerstop in 2009 zijn alle oude schulden en betalingsachterstanden weggewerkt en staat er weer een klein bedrag op de spaarrekening. De zonneschijn lijkt verder door te zetten ware het niet dat het aantal actieve vrijwilligers nauwelijks groeit en de huidige vrijwilligers steeds minder tijd krijgen. Hierdoor komen onderling steeds meer spanningen.

Wil je dus dat Rotonde door kan blijven gaan meld je aan voor een bar- of DJ- dienst of vraag na wanneer je mee kan helpen met klussen of schoonmaken!